ZESPÓŁ DS. MONITORINGU PRACY SZKOŁY


EWALUACJA WEWNĘTRZNA

1.Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

2. Procesy edukacyjne sa zorganizowane w sposób sprzyjający sie uczeniu

3. Nauczyciele wspólpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

4. Respektowane są normy społeczne

5. Rodzice sa partnerami szkoły

ZESPÓŁ DS KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Jolanta Olas -Anna Maciejewska

ZESPÓŁ DS EWALUACJI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Magdalena Gwor - Julita Mrozowicz

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Magdalena Gawor- Beata Skwira

ZESPÓŁ DS WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Monika Zbiciak-Beata Książka-Beata Opałka

ZESPÓŁ DS WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Monika Zbiciak-Beata Książka- Beata Opałka

ZESPÓŁ WDN

Magdalena Gawor- Beata Skwira

ZESPÓŁ DS PROMOCJI

Marzena Wojciechowska-Anna Gibała- Monika Tomczyk-Julita Mrozowicz

LOSY ABSOLWENTÓW

ks.Maciej Cisowski